پودر فلوک (مخمل)

  1. خانه
  2. پودر فلوک (مخمل)

پودر فلوک پلی استر با مشخصات جدول زیر :

Fiber brightness D.tex length
Super bright Semi dull Full dull
polyester 6 2mm
polyester 6 1.6mm
polyester 3.3 1.2mm
polyester 3.3 1mm
polyester 2.6 1.2mm
polyester 2.6 1mm
polyester 2.6 0.8mm
polyester 2.6 0.6mm
polyester 1.6 0.8mm
polyester 1.6 0.6mm
polyester 1.2 0.8mm
polyester 1.2 0.6mm
polyester 1.2 0.4mm
فهرست