تکنولوژی چاپ فلوک

  1. خانه
  2. تکنولوژی چاپ فلوک

چاپ فلوک توسط دستگاه مخمل پاش انجام میپذیرد . این دستگاه وظیفه پاشش الیاف مخمل را به صورت عمودی بر روی سطح آغشته شده به جسب را بر عهده دارد. با فشردن شستی دستگاه الیاف در مسیر جریان الکتریکی با ولتاژ بالا قرار میگیرند و به صورت عمود و موازی با هم بر روی سطح از سمت نوک پرتاب میشوند حرکت الیاف از فاز به سمت ارت میباشد . حدود 10 الی 20 درصد از طول الیاف وارد چسب شده و پس از خشک شدن پودر مازاد توسط جریان باد یا وکیوم تمیز میگردد. اکنون ریشه الیاف درون چسب ثابت شده و سطحی لطیف و چشم نواز را ارائه میدهد.

فهرست