پودر فلوک چیست ؟

  1. خانه
  2. پودر فلوک چیست ؟

الیاف فلوک در ابتدا به صورت رشته های نازک و باریک به طول زیاد در کارخانه های ریسندگی مادر تولید می شوند. سپس در مرحله بعد در اختیار کارخانجات برش و فراوری الیاف فلوک قرار می گیرند. توسط دستگاه های مخصوص برش الیاف این رشته ها به طور دقیق و به طور متداول از 0.5 میلی متر طول تا 3  میلی متر طول برش می خورند. سپس طی چند مرحله عملیات شامل شستشو و رنگرزی فراوری شده و به صورت پودر درمی آیند که به آن پودر فلوک می گویند .

فهرست